Monday, 10.14.2019, 4:49 AM
Main » 2011 » September » 29 » Costadin Gueorguiev Costov
8:11 PM
Costadin Gueorguiev Costov


Плеядиански Емисари или Архагели на Светлината РА

Вие и вашата планета в днешно време извършвате уникален и чудесен преход в своята духовна еволюция. Вие се подготвяте за квантов скок, който не прилича на нито един от тези, които са ставали по-рано. За да разберете това по-добре, аз трябва първо да ви разкажа за орбитата на цялата Галактика около Великото Централно Слънце на Всичко Съществуващо. Точно така, както вашият „Слънчев пръстен” – така ние наричаме „слънчевата система” – се върти по орбита около центъра на Галактиката, самата Галактика се движи през пространството по огромна космическа спирала. В крайната точка на едно завъртане около Великото Централно Слънце, което продължава много милиарди години, нашата Галактика преминава диагонално на следващата навивка на тази спирала. Когато се извършва такъв преход от една витка на космическата спирала към следващата, всички планети, слънчеви системи и техните обитатели едновременно правят първата стъпка в новия еволюционен цикъл. Именно това става сега. Вие не само се намирате в края на 26 000 годишния цикъл на системата „Земя – Слънце – Плеяди”; цялата система на Плеядите, в която влиза това слънчево колело се намира в края на пребиваването си в орбитата около Центъра на Галактиката, която е с продължителност 230 000 000 години, а цялата Галактика се намира в крайната точка на безкрайно по-дълга орбита около Великото Централно Слънце. Всичките три цикъла завършват синхронно – може да се каже, че в този случай със завършването на танцовата стъпка завършва и цялата фигура, и целия танц. Ето защо този преход е особено важен. Задачата се състои в това да бъде завършен танца без никой да бъде настъпван по крака. След това точно навреме ще започне нов, по-сложен и изящен танц.
... ... ...
Преди промените в края на 2012 г. и началото на 2013 г. Земята ще бъде подложена на духовно и физическо очистване. Тези промени, както вътрешни така и външни, вече са започнали и се задълбочават т.к вашият слънчев пръстен все повече се потапя във „фотонната лента” с високочестотно космическо излъчване от Центъра на Галактиката. В продължение на няколко години вие ту влизахте в тази лента ту излизахте от нея, но към 2000 г. напълно ще се потопите в нея за следващите 2000 години. Свещените кодове, необходими за духовното пробуждане и еволюционен скок на вашия слънчев пръстен ще бъдат предадени на Слънцето, Земята и целия ваш слънчев кръг през Центъра на Галактиката, Сириус, Алцеона и Майа (още една звезда от Плеядите). С завършването на тези иницииращи предавания вашето Слънце ще продължи да предава кодовете на целия слънчев пръстен. Тези фотонни излъчвания и кодове ще вибрират на много висока честота. Ако вашата централна нервна система, емоционалното тяло и електрическото тяло не са настроени по необходимия начин вие просто няма да можете да издържите тези вибрации.
Мнозина от вас вече чувстват ускоряването на своето израстване и Процесите на очистване сега, когато вашата планета ту влиза в границите на фотонната лента, ту излиза от нея. Честотата неотклонно ще нараства в продължение на 17 години дотогава, докато Галактиката като цяло не заеме своето място в новата орбитална структура и Земята не бъде инициирана като школа на мистериите и местопребиваване на Градовете на Светлината.
... ... ...
Няма от какво да се боите. Този, който искрено е предан на Светлината и живее в нея просто ще се премести в следващата по-висока алтернативна реалност. На другите ще се предоставя избор на всяка крачка от пътя; те могат да избират и да прогресират духовно чрез опит или да останат в страха и илюзията. Много е важно да бъде премерено отсъждането по отношение на онези, чиито тела ще загинат в тези земни промени. Някои хора ще изберат естествените „катастрофи” като начин за заминаване, т.к. тяхното висше съзнание разбира, че човешката им същност е отишла твърде далече в илюзията, за да могат да се променят през този живот. Други, както вече се каза, ще напускат Земята по този начин, за да помогнат на съществата да се преместят в Светлината по време на смъртния преход и да осигурят канал за възнесение. Но ще има и такива, които ще изберат такава смърт т.к. те са готови да напуснат Земята и да преминат на следващата планета на еволюционния им избор. И ще има такива, които ще умрат физически т.к. тяхната телесна генетика и клетъчните мутации са толкова големи, че е трудно те да бъдат преобразувани в оставащото време на планетата. Независимо от това защо умира тялото на личността или, в случай на възнесение, приличащо на умиращо, колективното висше съзнание има достатъчно влияние, за да се убеди в това, че тук няма случайности. На тези, които напускат физическия свят им се предоставя възможност да заминат. Тези, които остават на Земята ще носят отговорност за това да си оказват помощ един на друг както във физическото оцеляване така и в духовната еволюция.
До 2013 г. всеки, който остане на Земята трябва да разбира следните четири еволюционни принципа:
1. Целта на човека на Земята е физическо, емоционално, ментално и духовно развитие.
2. Всяко човешко същество има Божествена Същност, създадено е от светлина и любов, природата на които е доброто.
3. Свободната воля е абсолютно универсално право; безупречността призовава „аз” да подчини своята свободна воля на божествената воля с вяра и доверие.
4. Цялото мироздание е свещено, независимо от това доколко то удовлетворява нуждите на отделното „аз”
В днешно време тези четири духовни принципа се дават на всеки жив човек – по фин или директен начини. Планетарният закон се заключава в това, че преди завършването на основния времеви цикъл – а именно това става сега – на всеки жив човек трябва да се напомнят четирите еволюционни принципа, следването на които се очаква от него. Някои хора ще получат тези съобщения чрез книгите, други – чрез кинофилмите. Трети ще получат опит чрез смъртта и ще се върнат в своите физически тела променени и ще успеят да накарат да се променят и онези, които обичат. Много хора ще бъдат посещавани от ангели, от Възнесените Учители или от Майка Мария; за такива посещения вече често се съобщава в този век. Вест за еволюционното съзнание и святостта ще получават подсъзнателно всички, които разглеждат, носят върху себе си или държат в ръцете си някакъв вид предмети като кристали и скъпоценните камъни. Това са само няколко примера за начина на осъществяване на планетарния процес на разпространение на четирите духовни истини.
... ... ...
Сега е необходимо да се освободите от вашата планетарна вяра в необходимостта от власти, които трябва да ви управляват и да вземат важни решения. Вие сте готови да станете независими същества с пълна отговорност. Досега наличието на Земята на такава силна корупция в правителството е резултат от недостатъчното доверие един към друг и самите себе си. Когато настане Епохата на Светлината, наричана също така Епоха на Просветлението, извънредно важно ще бъде да се приключи с патриархалните системи и да се върне истинската власт на народа. Този, които не е способен да се разпорежда с такава отговорност, без да причинява вреда на другите, може да се отстранява от процеса на групово вземане на решения. Няма да има никакви изборни ръководители. Такива длъжности като председател на събранието и други, от които ще има необходимост ще заемат подред всички желаещи членове на съобществото. При такъв начин на управление нито отделна личност, нито голяма група ще успеят някога да получат пълна власт над другите.
В днешно време е необходимо хората на Земята да намерят в себе си духовна смелост и потърсят това, което искат. Разбира се много благонамерени жители на Земята са затънали доста в борбата за оцеляване и са забравили за духовните идеали. Но голямата част от хората разбира основите на морала и желае любов. Затова сега пред Земята се отваря потресаваща възможност да извърши духовен квантов скок. Висшето колективно съзнание на всички човешки същества на Земята е помолило да ù се даде възможност да осъществи това, което никога по-рано не се е случвало: планетарно възнесение. Ако това се случи, Земята и всички нейни хора заедно ще се преместят в четири и пет измерното съзнание и напълно ще избавят своето съзнание от сатанинските и контролиращи ги астрални планове. Сегашният контрол осъществяван от разрушителните сили е основан на две неща:
1. илюзията за превъзходство на ненавистта и страха над любовта и
2. вярата в това, че Тъмата е по-силна от Светлината.
Ако до 2013 година всичкото останало на Земята население успее да се избави от тези две идеи и разбере и приеме вече споменатите четири духовни принципа, тази планета ще стане Първата от планетите, осъществила някога такъв духовен скок.

За да има надежда, че такова велико събитие ще се случи, трябва в промеждутъка от днешния ден до 2013 година, 144 000 човека минимум (но може и повече) да станат просветлени и да въплътят в себе си съзнанието на Христос. Когато бъде достигната тази критична маса от пробудили се същества, ще се състои „масово второ пришествие на Христос”. Вибрационната вълна на енергията на просветлението ще премине през цялата планета и нейното население, унищожавайки нисшите астрални форми и разтваряйки завесата, която отделя хората от техния собствен Вътрешен опит на божествена същност и истина. Цялото население на Земята ще почувства как вълната на просветлението прониква във всичко живо на планетата. По това време ще бъдат активизирани планетарното просветление и вродената целеустременост на душата към духовна еволюция. Ако лирианците, Ануннаките, Луцифер, членовете на Тъмното Братство и хората, които са се обърнали към тъмата, решат в това време да се очистят духовно, то те просто ще се присъединят към планетарното възнесение и ще бъда освободени от миналото. Тези, които няма да изберат Светлината ще изпитат върху себе си разрушението на планетата и ще се окажат, така да се каже, в галактическия възстановителен център. На тях ще им бъдат предоставени възможности за еволюция и божествено изравняване, но няма да бъдат заставяни. Ако след определено време те поискат да изследват тъмата, ще ги отправят на някоя друга Галактика, където такава възможност, както и преди съществува.
Даже ако в този момент се случи нещо извънредно, например планетарен взрив, 144 000 или повече Христоподобни Същества просто ще преминат в своите възнесени тела и ще вземат със себе си останалите отново пробудени земляни. Ако бъде достигната „критичната маса” от 144 000 човека, тогава влиянието на Христоподобните Същества върху останалите хора ще бъде толкова силно, че всеки от тях ще може да изтегли 144 000 човека на висшите планове на съзнанието. С други думи 144 000 Христоподобни ще създадат квантов скок за 20 736 000 000 човека. Тъмната завеса или „мрежата” както още я наричат, обхващаща външната атмосфера на Земята ще се разтвори. Това ще позволи на всички галактически кодове да достигна Земята чрез Слънцето. Няма да останат никакви астрални планове и всички хора ще усетят „бялата светлина” или шактипат, след което ще открият себе си на новата Земя, която ще бъде по-прекрасна и чиста, от тази, която е останала зад тях. Те ще се намират на Земята, но в четвърто измерение. Тези, които са се възнесли в предишни животи ще преминат направо в пето измерение и даже по-високо.
Предварително ще бъдат подготвени школи за обучение за новите духовни същества, които ще станат четириизмерни. Тези същества ще узнаят за своите собствени творения в миналото и за произхода и целите на своята душа, и ще постигнат всички духовни учения, съответстващи на това ниво на еволюцията. На Земята ще настъпи благодатен период с продължителност 1 000 години, по време на които ще преобладава мира и съсредоточеността върху духовната еволюция. С други думи школите на мистериите ще бъдат център на цялата дейност в продължение на цели 1000 години. В края на този период Земята официално ще приеме галактическата роля като място за пребиваване на Градовете на Светлината и школите на мистериите за другите триизмерни планети.
Вие ще станете опекуни и учители на тримерните форми на живот, каквито ние плеядианците сме били за вас. Ако постигнете успех (а ние вярваме в това) гигантска вълна на любов и радост от съюза на висшите колективни съзнания с три- и четириизмерното съзнание ще прозвучи из цялата Галактика. Тази вълна на просветлението мигновено ще преобразува всичката останала карма и нисшите астрални енергии на вашия слънчев кръг в чиста светлина – както планетарната вълна на просветлението ще направи това за Земята и нейните хора. Мощта на тази вълна ще бъде усетена във цялата Галактика и във всичко живо и ще им окаже въздействие. Защо?
Положението на тази Галактика по отношение на Великото Централното Слънце на Всичко Съществуващо току що е претърпяло Циклично изменение, както вече се спомена. Еволюционното название на този нов галактически цикъл е „Еволюционната Спирала на Майсторството”. Всеки слънчев кръг на тази Галактика трябва да прекрачи в своята следваща по-висока еволюционна система. Например Земята и вашият слънчев кръг трябва да станат място за пребиваване на Градовете на Светлината на Светлинните Същества преминали през физическо въплъщение и достигнали просветление. В края на този стогодишен световен период вие ще станете раса изключително от Христоподобни Същества.
Плеядианската Работа със Светлината и особено нейният Ка аспект е един от пътищата за целителство и пробуждане, който ние плеядианците довеждаме до вас в днешно време. Много е важно вашите Канали Ка да бъдат очистени от кармическа утайка и енергийни блокажи – само в този случай вашето Христово Аз ще може да се закрепи във физическата сфера чрез вашето физическо тяло. Вие сте един от онези 144 000 или повече човека, които ще донесат на Земята Епохата на Просветлението, Епохата на Светлината, Златния Век или Новата Ера...
Ние вярваме във вас и във висшето съзнание на вашата планета. Въпреки, че бъдещето е прекрасно вие не трябва да допускате мързел, съпротива или високомерие, които могат да спрат вашето движение към възнесението. Докато изпълнявате своята част от работата и желаете да станете по-добър, доколкото това е възможно за вас - ние ще ви помагаме по всякакъв удобен за нас начин. Но ние никога няма да се намесваме във вашето лично обучение и ръст. Вие сте тук, за да станете Учители, а не инвалиди, които трябва да бъдат спасявани. Настъпи време вие сами да се спасявате с помощта на упорито и предано целителство, ръст и непрекъснато духовно пробуждане. При наличие на воля и решимост са възможни всякакви божествени неща.
( Ра – парламентьор на колективния разум, наричан „Плеядиански Емисари или Архагели на Светлината”. Тази група работи с жизнената сила и еволюцията в сектора на Плеядите и в нашата Слънчева система. Те пазят божествената мъдрост, излъчват божествена храброст, защитават живота – човешкия, животинския и растителния. Ра – това е не само лично име на един от Емисарите, но и название на цяло „племе” плеядианци. Названията на всички плеядиански „племена” съответства на имената на древно египетските богове)

Посланието е публикувано със съкращения .
Източник : Интернет .

Your image is loading...
Views: 49258 | Added by: simplythebest | Rating: 0.0/0
Total comments: 201 2 »
0 Spam
20 Fayre  
I ? Научих нови и по- ефективни неща от вашия блог пост . Едно друго нещо, което съм видял е, че обикновено , FSBO продавачи могат да отхвърлят дадено лице . Не забравяйте, че те биха предпочели никога да не използвате услугите си. Но ако някой се поддържа постепенно , професионална връзка , предлага помощ и да останат в контакт за около четири до пет седмици , обикновено ще бъде в състояние да спечели дискусия . От там, списък следва. Благодаря много раскрутить сайт http://www.dv-magic.ru/prodvizhenie-sayta-raskrutka-sayta/

0 Spam
19 escort Dubai  
Открих вашия блог сайт на Google и проверка на някои от вашите ранни мнения . Продължете да поддържа превъзходно работят . Само допълнителни RSS емисия MSN моята Информация Reader . Търся нетърпение да четене повече от вас по-късно ! ... Пожелавам Ви успех !

0 Spam
18 uae escort  
Matchless тема е много интересна за мен )) )) благодарение simplythebest.ucoz.com екип С най-добри пожелания !

0 Spam
17 Paris escort girls  
Аз обичам да чета simplythebest.ucoz.com и аз зачене този сайт има някои наистина полезни неща за него ! отношение на

0 Spam
16 liliaiv1  
гореща лесбийки 3gp изделия mallu секси видео и снимки Тарзан секс видео 3gp
http://xaijo.com/browse?girl-ANNE
http://adultgalls.com/?sexy-IMOGENE
http://adultstory.xaijo.com/?story-KARIN
 
  Roxy Рейнолдс phatty момичета шлем hefunyx Зрели mp4 свободно сваляне аспирин кърмене безплатни домашно видео не се изисква знак Бен 10 кръвосмешение комикси дизайнери гилдия кожени играчки игрите навън люлка комплекти Neue Fisting тръба момичета с кучета ххх безплатно порно мобилни видеоклипове
http://bitly.xaijo.com/hANrOaH

0 Spam
15 dollieia4  
Правете пари онлайн :
http://finance.uni.me/?post-vo.html
http://news-games.co.cc/?post-sp.html
работни места в Далас по пощенски код излязат извън ет. капитал авто ключове група Орегон не глупости колеж кредитно застраховане курсове онлайн
http://dating.xaijo.com/?new-xu.html
http://adultgalls.com/?girl-RAMONA
  3 видеоклипове аматьор де Мексико едно парче порно страна в порно nud болка медицински сестри диагноза осем от десетте смъртоносните природни бедствия в света удари коя страна са голи малки много малки модели Lolitas Orge Дън зрял Мадона секс книгата видео 1992 Фабиен Барон аматьорски момичета казват мама caseros млада путка вътре секс аматьори teenzoo jovenea млад чернокож секс
http://bitly.xaijo.com/oallrF?girl-MYRA
http://8adb9886.rqq.co

0 Spam
14 kristylj18  
Microsoft староанглийски шрифт изтегляне garhwali шибан видео UCI кино Маркони
http://xaijo.com/?profile-WENDI
http://adultgalls.com/?profile-BRUCE
http://adultgalls.com/?sexy-ARACELI
 
  само хомосексуален мъж телефонен номер в Луисвил natursekt момичета флаш секси игра гей фетиш строителство жена Чичолина кон секс и Hors секс BBW фермери дъщеря порно английски шибан Vedio клип класически порно съдържание за възрастни Оливия Малина може голо маце
http://bitly.xaijo.com/hANrOaH

0 Spam
13 allenud60  
жена с гореща краката на черно и бяло 2 Rapidshare графика координатна снимки ливанска секс видео галерия
http://shorturl.xaijo.com/nqgSmAE

0 Spam
12 Oslo escort girl  
simplythebest.ucoz.com е един от още по-впечатляващо блогове, които съм виждал. Благодаря много за поддържане на интернет класа за промяна. Имаш стил, класа, перчене. Аз наистина го мислете. Моля, дръжте го, тъй като без интернет е определено липсва в разузнаването.

0 Spam
11 evelynvm50  
млад Рим titjob Празнене GTA China Town войни мами DS Lite
http://zippic.info?gallery-MELISSA
http://xaijo.com/?sexy-LANA
http://adult-story.info?story-MARLENE
  гореща аматьорски приятелка daing голямо домашно свирка и handjog безплатно Попай порно видео огромна колекция от секси wallpapers.rar порно индийски Westgate ход Санди секс млади тайландски голи момичета снимки pedo галерия секс наградата петли гореща хип мама място роза Caracciolo Тарзан анален
http://bitly.xaijo.com/oMCGg

1-10 11-20
Name *:
Email *:
Code *: