Monday, 10.14.2019, 4:23 AM
Main » 2011 » September » 9 » Costadin Gueorguiev Costov
12:08 PM
Costadin Gueorguiev Costov
Новият световен ред и унищожение на християните
(new world order)

"Така стават нещата. Това вече не може да бъде избегнато. Светът съвсем съзнателно ще бъде залят от терористична вълна, казал Великият майстор на една берлинска ложа на мой много добър приятел - и то още през 1997 г. Следователно за случващото се има план...
Не искам да плаша никого, но когато хората постоянно лицемерничат, се стига дотам.
Много по-страшно обаче е да научим какво очаква „безполезните лапачи". Вероятно не разбирате какво искам да кажа, затова ще го обясня.
От личния си разговор с един американски илюминат през есента на 2003 г. разбрах, че техният най-голям проблем е пренаселението на Земята. След Global 2000 Report стана ясно, че един ден нещата ще приключат. Според думите му през 2012 г. последното петролно поле в Саудитска Арабия ще достигне своя реак (зенит) и светът ще изпадне в криза.
(Кратко разяснение от моя страна: всяко нефтено поле има реак - връхна точка, по време на която се печели най-много. В началото има само разходи: купуване на сонди, изграждане, сондиране. Когато започне да се добива нефт, в даден момент разходите се покриват и идва печалбата. Това продължава дотогава, докато около две трети от петрола се изчерпи. След този момент все повече започват да се появяват примеси (седимент, тиня...), които изискват пречистване и филтриране, което също е някакъв разход. Моментът, когато добивът е в зенита си, се нарича реак, защото после кривата на печалбата намалява. Последният пик на петролно поле по думите на илюмината ще бъде в Саудитска Арабия през 2012 г.)
Затова от възникналите през 2012 г. проблеми, всичко, което се произвежда от петрол ще поскъпне и никога повече нямало да поевтинее.
На възражението ми, че свободната енергия би могла да е решение на проблема, отговорът беше, че това е прах в очите, защото само 20 до 30 процента от земния нефт се използва за транспортни средства и отопление, т.е. за автомобили, камиони, газови пещи...
Той обясни, че днес почти всичко, което ни заобикаля, съдържа преработен нефт: всякакви видове бои, текстилни, битови и т. н., всякакви изкуствени материи, компютри, вътрешно обзавеждане на жилища, коли, играчки, видове текстил, обувки, фотоапарати... просто всичко. И цената им щяла да се увеличи.
Основният проблем обаче е нарастването на населението до 2012 г. От една страна, всичко ще е по-скъпо, а в същото време хората с работа ще са все по-малко.
Сметката не излиза
. Още през 80-те години на правителствата, предимно в Африка и в мюсюлманските държави, бе заявено, че „трябва да решат проблема си с раждаемостта. Те не го направиха. Сега ние ще го направим вместо тях. Разработили сме оръжия, т. нар. „етнически оръжия", които отключват генетични проблеми и така улесняват премахването само на определени части от населението, т.е. раси".
В техните очи народите на Африка например са само „безполезни лапачи", които не произвеждат нищо, а само вземат, и при това продължават „да се множат като зайци" (изразът е на илюмината).
Той разглеждаше народните маси като животни, защото и поведението им било такова. На човечеството трябвало да се гледа като на стадо и отношението към него да е като към стадо. „А какво се прави с добитъка?", ме попита той. „Маркира се!" Затова хората в бъдеще ще носят подкожен чип - такава бе неговата аргументация.
Освен това има и други „компоненти в играта", а именно голямото въздействие на интелигентни форми на живот извън Слънчевата система, които не оставят избор на самите илюминати. Спомнете си за съществата, които тук, на Земята, добиват това, от което спешно се нуждаят.
Ако нормалният гражданин знаеше какво наистина се случва на тази планета, той щеше да гледа на нещата по съвсем друг начин. Фантастичните филми на Холивуд се опитват бавно да накарат масите да свикнат с реалността.
От диалога ми с господина стана ясно и друго.
Макар че не записах разговора на място, след срещата го резюмирах на ръка и ми се иска да го цитирам.
На въпроса ми защо се стремят към Нов световен ред, той ми отвърна, смеейки се: „Господин Холай, Вие сам виждате, че Новият световен ред сам по себе си вече е тук. Джордж Буш старши го провъзгласи официално през 1990 г. Целият свят го разбра чрез телевизията. Той дори вече не е тайна. Но и преди това целенасочено се правеха усилия за него.
Той идва и не може да бъде отменен. Както самият Вие описвате в книгите си - които ние впрочем добре познаваме - съществуват извънземни цивилизации, които са посещавали планета
ни и продължават да я посещават. Ние сключихме договор с тях. Те се нуждаят от нещо, което нашата планета притежава; в замяна получихме технологии. А хората се учудват, че от 50-те години насам тече техническа революция...
Това обаче не може да се заяви пред обществото - още не. И с кого да общуват тези високоинтелигентни същества тук, на Земята? Може би с някой арабски шейх или будистки монах, който през повечето време блуждае в небесата, отколкото е стъпил на земята? Може би с някой турчин от Анталия, с мексиканец от гетото на Мексико сити, с италианец от Сицилия или с миньор от Алпите?
Това не са представителите на нашия свят. Още през 50-те години в кръговете ни вече имаше членове на чужди светове, да, дори и в Пентагона, които ни помагаха при решенията за ускоряване на световното правителство - чрез ООН.
Средствата, които използваме, за да го постигнем, не винаги са най-добрите, но който се противопостави, ще бъде унищожен. Бъдещето на хората е в космоса, а с народите от космическото пространство ще можем да се кооперираме само тогава, когато сме един свят. Тогава повече не трябва да има войни. Ето защо ние налагаме на Земята този тип световно управление, към който хората ще привикнат.
Обявили сме намеренията си пред всички световни правителства; казали сме, че има два начина те да бъдат постигнати - или доброволно, или с принуда. На страните, които се съпротивляват, ще бъде обявена война, или ще избухне революция, или ще ги съсипем икономически.
Вие нали не вярвате, че венерианец ще иска мюсюлманин да му обяснява Корана... Изправени сме и пред друг проблем. Посетителите от чуждите светове имат по-различна представа за Бога, отколкото хората на земята. Те не са чували за Мойсей, Исус или Буда. Естествено, вече знаят за тях и уважават религиите ни, в полза на мирната кореспонденция. Ако нечия вяра е такава, че изолира или дори смята за врагове чуждите посетители, тя няма да има бъдеще на този свят. Защото ние от дълго го подготвяме за космоса. Много от групите, с които работим, не идват от нашата Слънчева система и не винаги изглеждат като нас. Смятате ли, че това може да се обсъжда с някой твърдоглав вярващ ?
Различните клонове на вярата няма доброволно да бъдат променени от своите лъжеучители - разговорите с тях го доказаха. Затова ние ще ги подкопаем."
Смених темата, започнах да говоря за децата и заявих, че масмедиите умишлено затъпяват и „примитивизират" хората. Той отговори: „Със сигурност. Но всеки сам може да избира коя програма да гледа. От нас идват не само порно-каналите, които изяждат духа, но и тези за театри и концерти. Смятате ли, че аз гледам talk-show? Подобни неща са за най-долните от долните. Ние занимаваме народната сган, за да не прави други глупости. След НЯКОЛКО години всички те ще имат чип под кожата си и повече няма да могат да правят бели.
Смятате ли, че моите деца и децата на останалите семейства се развиват със същите средства, както останалите младежи? В никакъв случай. Нашите деца са спретнати и елегантни, посещават елитни училища, говорят няколко езика и разсъждават глобално. Това са бъдещите водачи. Виждате как изглежда днешното поколение, някои дори не се поглеждат в очите, камо ли да си стиснат нормално ръцете или да проведат разумен разговор. Признавам: ние ги объркваме. Но всеки сам решава дали ще се остави да го объркат и сам носи отговорността за това."
Аз възразих: „Да, но това е заложено и в телевизионните ви програми и хората днес са бомбардирани с лъжи и исторически изопачения - и то чрез Вашите медии..."
„Грешка, млади приятелю. Вие самият не открихте ли истината! Не открихте ли всички книги и текстове, които търсехте? Не получихте ли потвърждение на предчувствията си? Не открихте ли много световни тайни?
Който търси, намира! Но повечето хора не искат изобщо да търсят. Ето затова ние не ги различаваме от животните, защото те също нищо не търсят. Ясно? Този, който не използва ума си и не се бори за свободата си, не усеща липсата й.
Знанието е пред очите ни! То е навсякъде. Който не иска да види, не вижда нищо. Вие знаете, че ние не се крием. Всъщност никога не сме се крили. Нашата символика е открита - тя е във всички фирмени знаци и емблеми; заявяваме на хората чрез вестниците и телевизията, че се стремим към надзорническа държава, а те не се защитават. Признавам, че дълго време ги приспивахме, но въпреки това - теоретично съществуваше шанс за промяна. От друга страна, не можехме да допуснем, че нещо ще застане на пътя ни, това не трябваше да става. Вие също, господин Холай. Мога да разбера Вашите претенции. От определена гледна точка те дори са основателни - от Вашата. Но можете ли да разберете нашата гледна точка?
Вие уловихте едва върха на айсберга - или малко повече. Аз обаче зная неща, които ако Ви бяха известни, дори Вие бихте променили мнението си за Новия световен ред. Неща, които сякаш са почерпени от филма „Матрицата". Съществува тълпа - и тя е повече от 95% - която няма представа от нищо, ама от абсолютно нищо. После идват останалите 5% - не знам дали са и толкова, които се чувстват като хора от бъдещето и живеят принудително в настоящето.
Господин Холай, ние разполагаме с технология, която днес вече е постигнала нивото, показвано във фантастичните филми. Връщане назад няма.
Може би един ден ще сте на моя страна и ще се съгласите с мен."
„Вие ще отмените парите в брой. Кога ще стане това?"
„Когато налице бъдат други фактори. Ще има нови терористични удари, за да можем да сломим масите. Хората ще ни молят да направим света по-сигурен - и ние ще го направим: чрез технологията, която отдавна е налице. Парите в брой ще изчезнат, но това ще стане успоредно с едно друго събитие, което за съжаление, не мога да Ви съобщя. В противен случай не трябва да Ви позволя да си тръгнете.
Ясно е, че няма да изоставим арабските страни до 2012 г., до последните нефтени полета..."
„Как стоят нещата със свободната енергия?"
„А, тя ще дойде. Самите ние я използваме от няколко десетилетия - предимно в подземните си съоръжения. Космическият ни транспортьор лети с един от разработените варианти. В случая отново получихме помощта на Германия, защото тя първа бе развила анти-гравитацията.
Свободната енергия идва, но само под наш контрол."
И така нататък...
Малко брутално, а? Но това е...."

Из "Не пипай тази книга", автор Ян ван Хелсинг (Ян Удо Холай)


„Когато хилядолетието, идващо след хилядолетието, завърши,
ще дойде мрачен, таен ред. Завистта ще е неговият боен вик, а отровата - неговият меч. Той ще присвои без никакви задръжки златото и ще положи земята под камшика си. С кървава целувка редът ще изкове мрачния си договор. Той ще натрапи тайния закон на хората без власт и на тези с добро сърце. От мрака той ще заповядва единствения си закон. В божествения дом ще впръска черната отрова. Земята, смъртоносно убодена от скорпиона, приближава гибелта си.

Когато хилядолетието, идващо след хилядолетието, завърши,
ще управляват деспоти без вяра. Те ще са тирани на безпомощните и неподозиращите хора. Лицата на злосторниците ще бъдат невидими, имената на злите владетели - тайна.
Дълбоко в непристъпните гори се крият техните непревземаеми деспотски градове. Те държат съдбата на всички хора в железни юмруци. Никой непоканен не може да достигне укрепленията на тайния им ред (подземни градове - бел. авт.).
Хората ще вярват, че са свободни кавалери. Но в дейст-вителност ще са крепостници и роби. Само онези от убежищата си в джунглата, онези, които са прокълнати като еретици, са в състояние да се противопоставят. Но те ще бъдат покосени и живи изгорени."

Johannes von Vézelay (Йоан от Йерусалим), ок. 1100 г. сл. Хр.

Гледали ли сте филма "Харисън Бержерон"? Ако не сте, горещо Ви го препоръчвам...


Четирите защитни прегради срещу "новия световен ред"


Прот. Александър ШаргуновViews: 1229 | Added by: simplythebest | Rating: 3.0/2
Total comments: 0
Name *:
Email *:
Code *: